словарь испанский - польский

español - język polski

moneda на польском языке:

1. waluta waluta


Jaka jest waluta Niemiec?
Co jest waluta Litwy?
Jaka waluta jest we Francji?
Euro to waluta Włoch.
Na początku, była tylko jedna waluta - złoto.

Польский слово "moneda«(waluta) встречается в наборах:

POPRAWKA UNIDAD 1 cz.1
Terminologia celna
Aula 1 Lekcja 3
Pazdziernik 1
pierwsze kolokwium