словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

hail на вьетнамском языке:

1. kêu kêu


Đây đúng là thứ mà tôi đang tìm anh ta kêu lên.
Chị ấy kêu cứu.