словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

deep на вьетнамском языке:

1. sâu sâu


Hồ này sâu nhỉ!
Những kỉ niệm tuổi thơ mãi khắc sâu trong lòng tôi như những bài học vô giá đi theo tôi suốt cuộc đời
Ông ấy thường làm những việc làm tốt có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Bài thơ ngắn gọn nhưng ý tứ thật sâu sắc.

Вьетнамский слово "deep«(sâu) встречается в наборах:

300 tính từ tiếng Anh 26 - 50