словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

celebrate на вьетнамском языке:

1. ăn mừng ăn mừng


Tôi không thích ăn mừng sinh nhật của tôi.