словарь английский - шведский

English - Svenska

right на шведском языке:

1. rätt rätt


Bra, du har gjort det på rätt sätt!
Tecknet visar att svaret är rätt.
Ni har rätt. Nudelsoppan är ganska dyr här.
Har Bob rätt?
Du har rätt. Jag tar en taxi.
Jag är inte säker på om det här är rätt.

Шведский слово "right«(rätt) встречается в наборах:

300 mest använda adjektiv på engelska 1 - 25

2. rättighet rättighetШведский слово "right«(rättighet) встречается в наборах:

k. 6, s. 81-85, Rivstart B1+B2

3. höger höger


Föraren vred ratten åt höger.