словарь английский - шведский

English - Svenska

rat на шведском языке:

1. råtta råtta


En fladdermus är lika lite fågel som en råtta.