словарь английский - шведский

English - Svenska

platform на шведском языке:

1. en perrong en perrong


Från vilken perrong avgår tåget till Lund?

2. perrong perrong