словарь английский - шведский

English - Svenska

easy на шведском языке:

1. lätt lätt


Det här är lätt.
Jag föredrar att äta lätta måltider.
Tyskan är inte ett lätt språk.
Det är ingalunda lätt att bemästra ett främmande språk.
Nu är det lagom, varken för tungt eller för lätt.

Шведский слово "easy«(lätt) встречается в наборах:

300 mest använda adjektiv på engelska 1 - 25
300 most important Swedish adjectives 26 - 50
adjectives part 1