словарь английский - польский

English - język polski

september на польском языке:

1. wrzesień wrzesień


Mieliśmy piękny wrzesień: dużo słońca.
Pierwszm miesiącem jesieni jest wrzesień.

Польский слово "september«(wrzesień) встречается в наборах:

10 ! Sergiusz przybory, zabawki, części ciała, lic...
Zestaw - 6 Miesiące, daty
Angielski 25.06.2020 podręcznik
unit 6 klasa 6
adres, miejsce i czas