словарь английский - польский

English - język polski

nationality на польском языке:

1. narodowość narodowość


Jaka jest twoja narodowość?
Ona ma podwójną narodowość.
Moja narodowość jest brytyjska, ale moja rodzina pochodzi z Pakistanu.
Tutaj wpisz swoją narodowość.
Moja narodowość i historia ich fascynowały.

Польский слово "nationality«(narodowość) встречается в наборах:

państwo i społeczeństwo poziom podstawowy cz1
Słowa, które zawsze się przydają;-)
Unit 1 (podstawowe słówka z rozdziału 1)
PODRÓŻ RÓZNYMI ŚRODKAMI LOKOMOCJI
angielski (unit 3 new friend 2)

2. obywatelstwo obywatelstwo


Po tym, jak poślubiła Francuza, otrzymała obywatelstwo francuskie.
Niemieckie obywatelstwo.
Mam podwójne obywatelstwo
Jakie oni mają obywatelstwo? - Oni są Rosjanami.
obywatelstwo polskie
"Wielu Mołdawian występuje o obywatelstwo rumuńskie. "
Dostałeś obywatelstwo?
jakie jest twoje obywatelstwo
Jest z pochodzenia Francuzem, ale ma obywatelstwo USA.

Польский слово "nationality«(obywatelstwo) встречается в наборах:

Dane personalne, doświadczenie i kwalifikacje
Dni tygodnia, miesiąca pory roku.
Mixed vocabulary 1-12 I
Człowiek - zakres podstawowy
Dane personalne