словарь английский - польский

English - język polski

eccentric на польском языке:

1. ekscentryczny


Angielski polityk był bardzo ekscentryczny. Mówił z wytwornym akcentem i zawsze nosił różowe spodnie.

Польский слово "eccentric«(ekscentryczny) встречается в наборах:

MANHATTAN_8A Sell and tell - The King of Complainers
2 lekcja z Wladkiem -Time for a char
The King of Complainers (20.02.18) + (23.02.18)
angielski rozszerzenie dział 1-4
rozszerzenie - matura dział 1

2. ekscentrykПольский слово "eccentric«(ekscentryk) встречается в наборах:

Magoosh SAT - Common Words I
Straight forward upper lesson: 2
angielski 3 dział
unit 1, 2, 3
cechy charakteru

3. dziwak


(Jesteś dziwakiem, wiesz o tym?)
Nie zwracaj na niego uwagi - to prawdziwy dziwak.
Ten dziwak ciągle się na mnie gapi.

Польский слово "eccentric«(dziwak) встречается в наборах:

Adjectives to describe character PL
Wuthering heights vocab
personality part 1
Character&Personality I
SPEAKING człowiek

4. dziwaczny


Ten pomysł nie jest aż tak dziwaczny jak się wydaje.
dziwaczny zbieg okoliczności

Польский слово "eccentric«(dziwaczny) встречается в наборах:

Nauka i Technika MACMILAN
UNIT 1 The circle of life
Human characteristic
od daring do hooded