словарь английский - польский

English - język polski

diploma на польском языке:

1. dyplom dyplom


W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
Mam dyplom magistra prawa.
Uniwersytet przyznaje dyplomy wyższego wykształcenia.
Mam dyplom z
Otrzymałem dyplom inżyniera rok temu.
(Za kilka lat damy mu dyplom.)
François otrzymał dyplom po dziesięciu latach badań.

Польский слово "diploma«(dyplom) встречается в наборах:

Grades and course requirements/ oceny i wymagania
Dane personalne, doświadczenie i kwalifikacje
W poszukiwaniu pracy - Looking for a job
rozdział 4 Careers ćwiczeniówka/podręcznik
Express publishing, rozszerzony, school