словарь английский - польский

English - język polski

architect на польском языке:

1. architekt architekt


Pracuje jako główny architekt nowego budynku muzeum.
On jest architektem. On projektuje budynek.
Jej matka była architektem, która pracowała jako nauczyciel sztuki.
Ona pracuje jako architekt.
Nie wiem, czy zostanę architektem.
Uważam, że najważniejszą cechą dobrego architekta jest wyobraźnia.
Czy jesteś architektem?
On jest architektem.
Ten budynek został zaprojektowany przez sławnego architekta.
Słynny architekt zbudował ten dom.
Architekt był dumny z otrzymania prestiżowej nagrody.

Польский слово "architect«(architekt) встречается в наборах:

zawody i związane z nimi czynności
SŁOWNICTWO 20 (STYCZEŃ 2013)
E Dla Początkujących 1 A0-A1
zawody / jobs
module 1g time out