словарь английский - норвежский

English - Norsk

weak на норвежском языке:

1. svak svak


Onkelen vår er fremdeles veldig svak.
bli svak brua ble for svak most et svaktpunkt - ha sine svake sider - svak smerte -

Норвежский слово "weak«(svak) встречается в наборах:

300 viktigste adjektiver på engelsk 101 - 125
300 most important Norwegian adjectives 101 - 125
random, from other lessons