словарь английский - норвежский

English - Norsk

just на норвежском языке:

1. bare bare


Du er bare en reklamebløff som vi måtte akseptere
Takk, bare bra.

2. akkurat akkurat


Den passer akkurat. Jeg tar den.
Gjør akkurat som jeg sier

3. nettopp nettopp


Jeg er en jente på 19 år som nettopp har fullført videregående skole.
Far døde nettopp

Норвежский слово "just«(nettopp) встречается в наборах:

5. Adverbs of time