словарь английский - норвежский

English - Norsk

full на норвежском языке:

1. full full


Kjøleskapet er alltid fullt.
Lars var så full at han ikke kunne snakke.

Норвежский слово "full«(full) встречается в наборах:

300 viktigste adjektiver på engelsk 51 - 75
300 most important Norwegian adjectives 51 - 75