словарь английский - норвежский

English - Norsk

dirty на норвежском языке:

1. skitten skitten


Hvorfor er du så skitten?
Toalettet er veldig skittent.

Норвежский слово "dirty«(skitten) встречается в наборах:

300 viktigste adjektiver på engelsk 101 - 125
300 most important Norwegian adjectives 101 - 125
Egenskaper - Features