словарь английский - нидерландский

English - Nederlands, Vlaams

disappointed на голландском языке:

1. teleurgesteld teleurgesteld


Ik was teleurgesteld in je.
Ik ben teleurgesteld.

2. ontgoocheld ontgoocheld


Ik ben ontgoocheld dat hij hier niet is.
Ik ben ontgoocheld in u.