словарь английский - люксембургский

English - Lëtzebuergesch

profit на люксембургском:

1. Profit Profit


Eise Betrib huet dëst Joer kee Profit gemaach.

На люксембургском слово "profit«(Profit) встречается в наборах:

Top 1000 Luxembourgish nouns 651 - 700

2. Gewënn GewënnНа люксембургском слово "profit«(Gewënn) встречается в наборах:

Top 15 Geschäft Begrëffer op Englesch