словарь английский - люксембургский

English - Lëtzebuergesch

opportunity на люксембургском:

1. Geleeënheet Geleeënheet


Ech hat haut nach keng Geleeënheet, fir an de Supermarché ze goen.