словарь английский - чешский

English - český jazyk

fat на чешском языке:

1. tlustý tlustý


Nejez tolik, protože budeš tlustý.

Чешский слово "fat«(tlustý) встречается в наборах:

300 nejdůležitějších přídavných jmen 101 - 150

2. tuk tukЧешский слово "fat«(tuk) встречается в наборах:

1000 nejdůležitějších podstatných jmen 701 - 750

3. otylý otylý