словарь немецкий - вьетнамский

Deutsch - Tiếng Việt

freundlich на вьетнамском языке:

1. thân thiện thân thiện


Anh trai tôi rất thân thiện và vui vẻ.