словарь немецкий - словацкий

Deutsch - slovenský jazyk

lehrer на словацком языке:

1. učiteľ učiteľ


Kedy učiteľ skončil čítať, jeden z žiakov dvychnul ruku.