словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

offiziell на польском языке:

1. oficjalny oficjalny


Kupuj taksówki tylko z oficjalnym numerem.

Польский слово "offiziell«(oficjalny) встречается в наборах:

Praca i Kariera - Arbeit und Karriere
300 najważniejszych określeń po niemiecku 76-100
themn new 1 przymiotniki wszystkie
Lekcja 2016-10-06 - M5 s151-152
MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (L-Z)

2. oficjalnie oficjalnie


Kto oficjalnie reprezentuje spółkę z o.o.?

Польский слово "offiziell«(oficjalnie) встречается в наборах:

Państwo i Polityka - Staat und Politik
Tabu i dobre maniery