словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

nachsichtig на польском языке:

1. pobłażliwy


zabawki kupione przez pobłażliwych dziadków
Jestem w pobłażliwym nastroju.
Wydaje im się, że ich nowy nauczyciel jest zbyt pobłażliwy.

Польский слово "nachsichtig«(pobłażliwy) встречается в наборах:

ABC maturalne j. niemiecki SZKOŁA
Słownictwo niemieckie do matury: szkoła – życie sz...
Die welt der Schule kapitel 4 welttour rep. maturalne
SZKOŁA- nauczyciel
Szkoła, cz. 3.

2. wyrozumiały


Muszę być bardzo wyrozumiały dla niego, w tym trudnym okresie.
Bądź bardziej wyrozumiały.

Польский слово "nachsichtig«(wyrozumiały) встречается в наборах:

Niemiecki 23.10.19
der Mensch - człowiek
Cechy charakteru
cechy charakteru 2
Ważne przymiotniki