словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

innerhalb на польском языке:

1. wewnątrz


Kluczyki są wewnątrz samochodu.
Brązowy pies jest wewnątrz samochodu.
Stół jest wewnątrz domu.
wewnątrz pudełka
Kina i teatry zawsze są większe wewnątrz niż na zewnątrz.
wewnątrz jest ciepło
Więźniowie, którzy zginęli, zostali pochowani wewnątrz więziennych murów.
Naukowcy znaleźli obszar wewnątrz mózgu który kontroluje proces starzenia
Czy uczniowie są wewnątrz klasy?
wewnątrz skrzynki
wewnątrz domu
W zmywarce są naczynia wewnątrz.
Drzwi były zamknięte od wewnątrz.

Польский слово "innerhalb«(wewnątrz) встречается в наборах:

Der Fahrzeugschein - leicht erklärt
2. Grundbegriffe der Geometrie
przysłówki miejsca-wo? gdzie? wohin? dokąd? woher?...
praktyczne slowka niemiecki
Nicos Weg A2 1.1

2. w ciągu


Skończymy w ciągu godziny.
Wrócę w ciągu godziny. Oni mieszkają nie dalej jak 2 km od dworca. Pozostań w zasięgu głosu
Będę tam w ciągu pół godziny.
Napisałem test w ciągu trzydziestu minut.
Dostawa nastąpi w ciągu dwóch dni.
ja pracuje ciężko w ciągu tygodnia
w ciągu roku

Польский слово "innerhalb«(w ciągu) встречается в наборах:

B1 - rozdział 15 i 16, inne słowa
Alles Klar 3 - Kapitel 1
zajęcia niemiecki kapitel 9
Deutsch Perfect 4
Direkt 2B Lektion 16