Adjective_01 (przymiotnik)

 0    10 карточки    zruta
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
awesome
Flying to the moon in a spaceship must be awesome.
начать обучение
fantastyczny, rewelacyjny, kapitalny
Lot rakietą na księżyc musi być fantastyczny.
easy-going
Don't stress too much, this professor is really easy-going.
начать обучение
wyluzowany
Nie stresuj się aż tak, ten profesor naprawdę jest wyluzowany.
conscious
He wasn't conscious of the danger.
начать обучение
świadomy (czegoś)
On nie był świadom niebezpieczeństwa.
tough
This is a tough decision.
начать обучение
trudny, wymagający
To jest trudna decyzja.
overall
His overall score was quite high.
начать обучение
całkowity, ogólny
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
tremendous
The team did a tremendous job.
начать обучение
ogromny
Zespół wykonał imponującą pracę.
concise
The report was clear and concise. It only used the most important information.
начать обучение
zwięzły
Raport był jasny i zwięzły - zawierał tylko najbardziej istotne informacje.
obvious
It isn't so obvious to me.
начать обучение
oczywisty
To nie jest dla mnie takie oczywiste.
obvious
It isn't so obvious to me.
начать обучение
oczywisty
To nie jest dla mnie takie oczywiste.
favorable
Today's conditions are favourable for sailors.
начать обучение
korzystny
Dzisiejsze warunki są sprzyjające dla żeglarzy.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.